Algemene verordening en gegevensbescherming (AVG)

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeute, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijk opgelegd door de Europese privacywet. Uw dossier bevat aantekeningen over uw psychologische en lichamelijke gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen, dit betekend onder meer dat ik ;

* Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

*Er voor zorg dat onbevoegde geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeute heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke  geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

*om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

*Voor het gebruik voor waarnemingen tijdens mijn afwezigheid.

*Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

*Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het clientendossier blijven zoals in de wet van de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

                 * Relise natuurgeneeskunde maakt gebruik van Cookies en  Google Analytics melding